Object structure

Creator:

Płuciennik-Koropczuk, Ewelina ; Jakubaszek, Anita

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Podatność ścieków na rozkład biochemiczny w procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania = Susceptibility of wastewater for biochemical decomposition in mechanical- biological wastewater treatment processes

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 28 (2012)

Subject and Keywords:

rozkład biochemiczny ; zanieczyszczenia organiczne ; biochemical decomposition ; organic pollutants

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wykorzystania współzależności między wskaźnikami zanieczyszczeń organicznych do oceny podatności ścieków na rozkład biochemiczny. Współczynniki wyznaczano dla ścieków po kolejnych procesach oczyszczania. Zmiany wartości ilorazów ChZTCr/BZT5 i BZT5/OWO w oczyszczalni w Zielonej Górze były typowe dla poprawnego procesu oczyszczania w układzie mechaniczno-biologicznym.

Abstract:

The paper presents results of research on the use of the relationship between indicators of organic pollutants to assess the suitability of the distribution of biochemical treatment. The coefficients were determined for wastewater after successive treatment processes. Changes in the value ratios of COD/BOD and BOD/TOC in WWTP in Zielona Gora were typical for the correct cleaning process in the mechanical-biological system.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 28 ukazał się jako nr 148 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

73-83

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 28

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego