Object structure

Creator:

Mazurkiewicz, Marta ; Suchowska-Kisielewicz, Monika

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Źródła ścieków dopływających do oczyszczalni w Kostrzynie nad Odrą = Sources of sewage flowing into wastewater treatment plant in Kostrzyn

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 28 (2012)

Subject and Keywords:

oczyszczanie ścieków ; obowiązki dostawcy ścieków przemysłowych ; wastewater treatment plant ; obligations of suppliers of industrial

Abstract_pl:

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi jednostki samorządowe są zobowiązane do zapewnienia prawidłowego oczyszczania ścieków. Ten sam obowiązek dotyczy zakładów przemysłowych, które odprowadzają ścieki do kanalizacji lub stosują oczyszczalnie ścieków przemysłowych. W artykule przedstawiono dane dotyczące ilości i jakości ścieków przemysłowych dopływających do miejskiej oczyszczalni ścieków w Kostrzynie nad Odrą z uwzględnieniem ich wpływu na pracę oczyszczalni.

Abstract:

In accordance with applicable laws and regulations local governments are required to ensure proper wastewater treatment. The same obligation applies to industrial plants that discharge into drains or use the industrial wastewater treatment systems. The article presents data on the quantity and quality of industrial wastewater flowing into municipal wastewater treatment plant in Kostrzyn taking into account their impact on the work of wastewater treatment plants.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 28 ukazał się jako nr 148 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

24-34

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 28

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego