Object structure

Creator:

Zielonka, Robert

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo w obrębie ryzyka ekologicznego = Sustainable development and safety of the environmental risk

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 27 (2012)

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; ochrona środowiska ; sustainable development ; environment protection

Abstract_pl:

Zrównoważony rozwój nie ma jednoznacznej definicji i jest różnie rozumiany, choć w większości odnoszony jest do środowiska. Koniecznym wydaje się takie wykorzystywanie zasobów naturalnych, aby szedł za nim postęp gospodarczy i jednocześnie jak najmniejszy uszczerbek dla otoczenia naturalnego. Rozwój dla dobrobytu ludzi jest niezbędny, należy dążyć by był zrównoważony, choć proces ten nie jest łatwy.

Abstract:

Sustainable development has not a clear definition and is understood in different ways, although most of it refers to the environment. It seems essential to use natural resources so that economic progress can follow and at the same time little damage to the natural environment could be done. Development for human well-being is necessary, but we must remember it should also be sustainable, although the process is not easy.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 27 ukazał się jako nr 147 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

49-52

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 27

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego