Object structure

Creator:

Fruzińska, Róża

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Kanalizacja bytowo-gospodarcza na przykładzie miejscowości Jemiołów. Część I. Zasady obliczania sieci = Sewage system for the Jemiołów village. Part I. Network calculation principles

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 24 (2011)

Subject and Keywords:

kanalizacja bytowo-gospodarcza ; kanalizacja - obliczenia ; existentially-economic drains ; sewer calculations

Abstract_pl:

W artykule zaprezentowano zasady obliczania sieci kanalizacji bytowogospodarczej na przykładzie koncepcji projektowej miejscowości Jemiołów. Przedstawiono zasady wykonywania obliczeń hydraulicznych, zagłębienia kanałów ściekowych, spadków kanałów i prędkości przepływu ścieków. Przedstawiono również fragment obliczeń kanalizacji bytowogospodarczej dla wybranej miejscowości.

Abstract:

The paper has beem described rules for calculating the existentiallyeconomic sewer the example of Jemiołów village. It also presents the principles of hydraulic calculations, drains recess, declines in sewers and wastewater flow. Presented also part of the calculation existentiallyeconomic drains for the selected village.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 24 ukazał się jako nr 144 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

60-69

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 24

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego