Object structure

Creator:

Sadecka, Zofia ; Myszograj, Sylwia ; Suchowska-Kisielewicz, Monika

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Aspekty prawne przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych = Legal aspects of the sewage sludge natural use

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 24 (2011)

Subject and Keywords:

osady ściekowe ; przyrodnicze wykorzystanie ; prawo ; sewage sludge ; natural utilization ; legal

Abstract_pl:

Zagospodarowanie osadów ściekowych jest jednym z najważniejszych problemów krajowej gospodarki odpadami. Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych w Polsce (obok składowania) jest obecnie najprostszą i najtańszą metodą ich ostatecznego unieszkodliwiania. W artykule przedstawiono ogólne zasady gospodarowania osadami ściekowymi i możliwości ich praktycznego zastosowania na przykładzie oczyszczalni o RLM 2600.

Abstract:

Development of sewage sludge is one of the most important problems of the national waste management. Natural use of sewage sludge in Poland (next to the landfill) is currently the simplest and cheapest way to their final disposal. The article presents the general principles of sludge development and the possibility of practical application it on the example of waste water treatment plant on PE = 2600.

Description:

zeszyt 24 ukazał się jako nr 144 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-17

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 24

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego