Object structure

Creator:

Ogiołda, Ewa ; Gajda, Marta

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

System zaopatrzenia w wodę miasta Nowa Sól = Water supply system in Nowa Sol

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 23 (2011)

Subject and Keywords:

zużycie wody ; obliczenia hydrauliczne ; system zaopatrzenia w wodę ; water consumption ; hydraulic calculations ; water supply system

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono charakterystykę systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Nowa Sól z uwzględnieniem poszczególnych jego elementów oraz wielkości i struktury zużycia wody. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na porównanie ich wyników ze stanem istniejącego, przebudowywanego obecnie systemu, a stworzony do tego celu model hydrauliczny umożliwi wykonywanie obliczeń symulacyjnych.

Abstract:

Characteristics of water supply system in Nowa Sol including its elements and water consumption have been presented. The results make it possible to compare with exploited system parameters. Hydraulic model could be used to carry out the simulation calculations.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 23 ukazał się jako nr 143 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

105-113

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 23

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego