Object structure

Creator:

Nowogoński, Ireneusz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Przelewy burzowe - kluczowe elementy sieci kanalizacyjnej miasta Głogowa = Overflow structures - key elements of sewerage network in Głogów

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 21 (2011)

Subject and Keywords:

przelew burzowy ; sieć kanalizacyjna ; overflow structures ; sewage systems

Abstract_pl:

W artykule zaprezentowano charakterystykę przelewów burzowych zlokalizowanych w sieci kanalizacyjnej miasta Głogowa. Przedstawiono zmiany wdrożone w sieci bezpośrednio wpływające na pracę przelewów. Zaprezentowano założenia projektu badawczego umożliwiającego analizę istniejących warunków pracy przelewów oraz analizę zjawiska opad-odpływ.

Abstract:

The character of overflow structures located in sewage system in the city Głogów was presented. Modifications initiated in system, connected with overflow structures were shown. Principles of research project enabling analysis of hydraulic conditions in overflow structures and rainfall-runoff phenomena analysis were presented.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 21 ukazał się jako nr 141 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

137-149

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 21

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego