Object structure

Creator:

Ziembicki, Piotr ; Bernasiński, Jan

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Pozyskiwanie energii słonecznej w warunkach zabudowy miejskiej = Solar energy gaining in condition of urban areas

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 20 (2010)

Subject and Keywords:

energia odnawialna ; kolektor słoneczny ; nasłonecznienie ; budynki wielorodzinne ; kolektor - sprawność ; renewable energy ; solar collector ; insolation ; municipal buildings ; solar collectors efficiency

Abstract_pl:

W publikacji przedstawiono analizę zasobów energii słonecznej możliwej do wykorzystania w warunkach zabudowy miejskiej. Przeanalizowano parametry wpływające na sprawność pozyskiwania energii słonecznej, a także zaproponowano rozwiązania integracji układów solarnych ze źródłami ciepła. Przeprowadzono analizę metod pozyskiwania energii słonecznej oraz wskazano rozwiązanie dla warunków zabudowy miejskiej.

Abstract:

The paper presents an analysis of solar energy resources that can be utilize in urban conditions. We analyzed the factors influencing the efficiency of solar energy gaining, and also indicated the solution for the integration of solar systems with heat sources. In the paper we presented the various methods of solar energy gaining and indicated the solution for the urban conditions.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 20 ukazał się jako nr 140 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

120-132

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 20

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego