Object structure

Creator:

Ogiołda, Ewa ; Kołoszyc, Małgorzata

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Ocena hydrauliczna warunków pracy istniejącej sieci wodociągowej w Krośnie Odrzańskim = Estimation of hydraulic work conditions of water pipe network in Krosno Odrzanskie

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 16 (2009)

Subject and Keywords:

system zaopatrzenia w wodę ; sieć wodociągowa ; obliczenia hydrauliczne ; water supply system ; pipe network ; hydraulic calculation

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono charakterystykę istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Krosno Odrzańskie. Przy pomocy programu Epanet wykonano obliczenia pozwalające na ocenę warunków pracy sieci, a sformułowane wnioski zastosowano do przeprowadzenia obliczeń symulacyjnych.

Abstract:

Characteristic of exploited water supply system in Krosno Odrzanskie in this paper was shown. Calculations were made by means of Epanet and their results were applied to simulation calculations.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 16 ukazał się jako nr 136 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

166-175

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 16

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego