Object structure

Creator:

Asani, Anna

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Analiza czynników sprzyjających powodziom = Flooding factors analysis

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 16 (2009)

Subject and Keywords:

ochrona przeciwpowodziowa ; czynniki sprzyjające powodziom ; flood protection ; flooding factors

Abstract_pl:

W wielu krajach, co pewien czas, występują mniejsze lub większe powodzie. Wystąpienia wód z koryt rzek mają miejsce w porach dużych opadów, wiosennego topnienia śniegów, a także układów sztormowych (na morskich obszarach przybrzeżnych). Powodują one duże szkody, a ich likwidacja wymaga olbrzymich nakładów finansowych. Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest bardzo kosztowna. Jednak zrealizowane inwestycje i tak nie zawsze spełniają swoją rolę. Spowodowane to może być wieloma czynnikami, jak np. ich niewłaściwą lokalizacją lub złym stanem technicznym wałów.

Abstract:

In many countries, now and again step out smaller or larger floods. They send large damages and require some gigantic expenses on their liquidation. The pronouncements waters from his bed hapend while large falls, spring melting snows and also stormy arrangements (on sea coastal areas). The building of flood protections is very expensive. However, realized investments not always keep carry out their plow. It can be caused from many factors like e.g. their inappropriate location or bad technical state.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 16 ukazał się jako nr 136 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

136-145

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 16

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego