Object

Title: Rola małej retencji w ochronie przeciwpowodziowej lubuskiego odcinka Odry = Meaning of small retention in assessing of flood hazards along the lubuski section of the Oder

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 15 (2007)

Abstract_pl:

Wały przeciwpowodziowe są podstawowym sposobem ochrony przeciwpowodziowej. Ich skuteczne wykorzystanie może być jednak osiągnięte je-dynie pod warunkiem spójnej gospodarki wodnej w całym dorzeczu. Aby ograniczyć ewentualne straty gospodarcze, wynikające z niedoborów wody i jednocześnie poprawić strukturę bilansu wodnego, należy bezwzględnie zwiększyć i odbudować zdolność retencyjną zlewni rzecznych oraz odzyskać utracone wartości środowiska naturalnego. Przykładem działań prowadzonych w kierunku zwiększenia retencyjności dolin są prace planowane na lubuskim odcinku Odry, opisane w tym artykule.

Abstract:

Flood ramparts are basic way of flood protection. Theirs effective utili-zation can be yet reached only under condition of coherent water economy in whole drainage-basin. To limit possible economic losses, resulting from shortages of water and to improve structure of water balance simultaneously, one should to enlarge ruthlessly and to rebuild of retention ability of river purchase centre of dairy produce as well as to regain lost values of natural environment. Example of led workings in direction of enlargement retention of valleys are planned works on Lubuski section of Oder, described in this article.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 15 ukazał się jako nr 135 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45391

Pages:

133-141

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 15

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information