Obiekt

Tytuł: Zmienność litologiczna gruntów w wybranym profilu badawczym zlokalizowanych w obrębie zbiorników pokopalnianych w rejonie Łęknicy = The litological variability of ground in the chosen investigation?s profiles whithim of anthropogenic lake in Łęknica region

Autor:

Hudak, Magda

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Współtwórca:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 15 (2007)

Streszczenie:

W artykule przedstawiono zmienność litologiczną gruntów występujących w wybranym profilu badawczym w obrębie zbiornika pokopalnianego w okolicach Łęknicy, który powstał w wyniku eksploatacji węgla brunatnego. Zagadnienie to stanowi kontynuację badań, jakie są prowadzone w tym rejonie w ramach programu EFRR INTERREG IIIA Polska (województwo lubuskie) ? Niemcy (Kraj Związkowy Brandenburgia). Celem badań jest ustalenie kierunków migracji zanieczyszczeń mineralnych (piryt) i organicznych (węgiel) w strefie zbiornika oraz ocena możliwości poprawy jakości wody występującej w tym zbiorniku.

Abstract:

In article described litological variability of ground in the chosen investigation?s profiles whithim of anthropogenic lake in Łęknica region. This prroblem determined os introduction in further investigations which will been realized in this region in the space of EFRR INTERREG IIIA. Poland Programme-Germany. Purpose of programme is valuation possibility improved quality water resources in after coal mine lakes and subsoil water in Sprewa-Nysa-Bóbr Euroregion.

Opis:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 15 ukazał się jako nr 135 serii głównej

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45388

Strony:

106-114

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 15

Jezyk:

pol ; eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji