Obiekt

Tytuł: Numeryczna analiza stateczności skarp podczas wykonywania wykopu w gruntach zaburzonych glacitektonicznie = Numerical analysis of slope stability during excavation in glacitectonically deformed soils

Autor:

Szajna, Waldemar St.

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Współtwórca:

Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 14 (2007)

Streszczenie:

W pracy przedstawiono zastosowanie metody elementów skończonych do analizy stateczności zboczy jako alternatywę w stosunku do tradycyjnych metod równowagi granicznej. Przyjęto sprężysto-plastyczny model konstytutywny gruntu. Przy takim podejściu powierzchnia poślizgu tworzy się samoczynnie w tych obszarach gdzie naprężenia styczne przekraczają wytrzymałość gruntu na ścinanie. ; Ta zaleta jest szczególnie widoczna w przypadkach skomplikowanego układu warstw groutu np. w gruntach zaburzonych glacitektonicznie. W pracy zamieszczono symulację zachowania zboczy podczas wykonywania wykopu.

Abstract:

The paper presents an application of the finile element method for slope stability analysis as an alternative to traditional methods of limit equilibrium. An elasto-plastic constitutive model of soil is taken into account. Slope failure produced by finite element approach occurs naturally in the zones where shear stresses exceeds shear strength of the soil. ; The benefits of the metbod are especially visible in the cases of a complicated arrangement of soil layers e.g. in glacitectonically deformed soils. A simulation of the slope behavior during an excavation process is presented.

Opis:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 14 ukazał się jako nr 134 serii głównej

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45377

Strony:

167-177

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 14

Jezyk:

pol ; eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji