Object structure

Creator:

Szajna, Waldemar St.

Contributor:

Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Title:

Numeryczna analiza stateczności skarp podczas wykonywania wykopu w gruntach zaburzonych glacitektonicznie = Numerical analysis of slope stability during excavation in glacitectonically deformed soils

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 14 (2007)

Subject and Keywords:

X jubileuszowe sympozjum glacitektoniki

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono zastosowanie metody elementów skończonych do analizy stateczności zboczy jako alternatywę w stosunku do tradycyjnych metod równowagi granicznej. Przyjęto sprężysto-plastyczny model konstytutywny gruntu. Przy takim podejściu powierzchnia poślizgu tworzy się samoczynnie w tych obszarach gdzie naprężenia styczne przekraczają wytrzymałość gruntu na ścinanie. ; Ta zaleta jest szczególnie widoczna w przypadkach skomplikowanego układu warstw groutu np. w gruntach zaburzonych glacitektonicznie. W pracy zamieszczono symulację zachowania zboczy podczas wykonywania wykopu.

Abstract:

The paper presents an application of the finile element method for slope stability analysis as an alternative to traditional methods of limit equilibrium. An elasto-plastic constitutive model of soil is taken into account. Slope failure produced by finite element approach occurs naturally in the zones where shear stresses exceeds shear strength of the soil. ; The benefits of the metbod are especially visible in the cases of a complicated arrangement of soil layers e.g. in glacitectonically deformed soils. A simulation of the slope behavior during an excavation process is presented.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 14 ukazał się jako nr 134 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

167-177

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 14

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego