Object structure

Creator:

Chrzan, Tadeusz

Contributor:

Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Title:

Straty złożowe w kopalniach surowców mineralnych na przykładzie złoża Gorzupia = The lossof bed in mineral aggregate mine for the exemple of Gorzupia bed

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 14 (2007)

Subject and Keywords:

X jubileuszowe sympozjum glacitektoniki

Abstract_pl:

Podano warunki geologiczne i hydrogeologiczne złoża surowców mineralnych. Opisano sposób eksploatacji. Obliczono straty złożowe, wskaźnik wykorzystania złoża i czas pracy kopalni Gorzupia w województwie zielonogórskim. Podano kopalnianą strukturę kosztów wydobycia.

Abstract:

The paper presents geological and hydrogeological condition of Gorzupia (province Lubuskie) bed raw material minerals. The exploitation of this bed was described. The lassof bed, index of utilize this bed and time of wark this open pit was calculated. The mine structure of cost output was given.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 14 ukazał się jako nr 134 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

13-21

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 14

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego