Object structure

Creator:

Olejniczak, Bogdan ; Maciantowicz, Marek

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Zagrożenia biotyczne i abiotyczne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" i podejmowane działania zapobiegawcze

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007)

Abstract_pl:

Leśny Kompleks Promocyjny ?Bory Lubuskie? powstał w 1994 roku. Teren LKP, obejmujący swoim zasięgiem granice Nadleśnictwa Lubsko, został wybrany nieprzypadkowo. To właśnie tutaj, do 1992 roku, miały miejsce największe po II wojnie światowej pożary lasów w Polsce. W roku 1982 pożar w okolicach Zasiek pochłonął 1157 ha lasu. To na tym terenie opad SO2 osiągnął w połowie lat 80. najwyższy wskaźnik w Polsce! I o ile przy wyborze pozostałych 19 LKP, położonych na terenie całej Polski, głównym czynnikiem była atrakcyjność przyrodnicza, o tyle w przypadku LKP Bory Lubuskie, zadecydowała specyfika tych terenów wynikająca z nakładających się licznych zagrożeń. ; Jednak jak się okazało, znajdują się tutaj również wybitne walory przyrodnicze o randze ogólnopolskiej. Nadanie tym terenom statusu LKP umożliwiło modyfikację zasad gospodarowania w drzewostanach oraz realizowanie działań o charakterze eksperymentatorskim. Nadleśnictwo Lubsko podejmuje działania związane ze zwiększaniem bioróżnorodności poprzez realizowanie programów aktywnej ochrony siedlisk i gatunków. Na terenie LKP testowane są nowe technologie, przyjazne dla środowiska, które potem wdrażane są w pozostałych nadleśnictwach.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

330-336

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego