Object structure

Creator:

Medyńska, Agnieszka ; Kabała, Cezary ; Chodak, Tadeusz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Zmiany zawartości miedzi, cynku i kadmu w glebach użytkowanych rolniczo i glebach leśnych wokół składowiska odpadów po flotacji rud miedzi = Trends of copper, zinc and cadium concetration in agricultural and forest soils surrounding copper ore tailings impoundment

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; metale ciężkie ; gleby ; składowiska odpadów przemysłowych ; heavy metals ; soils ; tailings impoundment

Abstract:

The copper industry, located in the Lower Silesia region, has many nega-tive impacts on the natural environment. In surrounding of copper ore tailings impoundment the main problem is chemical degradation of soils. Decennary monitoring results presented in the publication show that im-poundment is no longer a source of the soil pollution with heavy metals. ; The higher concentration of heavy metals presently identified in monitoring sites confirms that greatest pollution took place in the initial phase of tailings impoundment exploitation, when no technology of tailings stabili-zation was applied. Decreasing trends of heavy metal contamination (copper, zinc and cadmium) in examined soils improve that applicated these days technology of tailings stabilization effectively reduce negative impacts of the tailings impoundment on the environment.

Description:

zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

305-314

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego