Obiekt

Tytuł: Zawartość metali ciężkich w glebach na plantacji wierzby energetycznej nawożonej osadami ściekowymi = Content of heavy metals in soils fertilized with sewage sludge on "salix viminalis" cultivation

Autor:

Kostecki, Jakub ; Myszograj, Sylwia

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji