Obiekt

Tytuł: Mikroelementy w pokopalnianych gruntach w rejonie Łęknicy = Microelements in the post-mining grounds in Łęknica region

Współtwórca:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Streszczenie:

W pracy przedstawiono zmiany zawartości mikroelementów w pokopal-nianych gruntach w rejonie Łęknicy. Zawartość mikroelementów w opi-sywanych gruntach była bardzo niska (Mn < 10,2, Cu < 1,8, Zn < 6,4, Ni < 3,2, Co < 2,3, Pb < 8,2 mg?kg-1). Po zastosowaniu wapna tlenkowo-magnezowego, pochodzącego z huty cynku zaobserwowano zmianę zawartości manganu, cynku, miedzi i ołowiu w gruntach. W próbkach gruntu pobranych po dwudziestu latach rekultywacji leśnej, największą zawartość mikroelementów odnotowano w ściółce leśnej (Mn 31,9-57,4, Cu 6,3-20,4, Zn 100,9-105,5, Ni 6,3-8,9, Co 1,7-2,8, Pb 12,8-31,0 mg?kg-1). Zaobserwowano wyraźne zmniejszenie zawartości tych pierwiastków wraz z głębokością.

Abstract:

In the paper were introduced changes of microelements content in the post-mining grounds in Łęknica region. The content of microelements in described ground material was very low (Mn < 10,2, Cu < 1,8, Zn < 6,4, Ni < 3,2, Co < 2,3, Pb < 8,2 mg?kg-1). After use of magnesium lime from zinc mill the change of content of Mn, Zn, Cu and Pb in grounds was noticed. In the samples, taken after 20 years of forest reclamation, the largest content of microelements in duff has been noted (Mn 31,9-57,4, Cu 6,3-20,4, Zn 100,9-105,5, Ni 6,3-8,9, Co 1,7-2,8, Pb 12,8-31,0 mg?kg-1). Decrease of content with ground depth was clearly observed.

Opis:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45325

Strony:

151-157

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Jezyk:

pol ; eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji