Object structure

Creator:

Bzowski, Zbigniew ; Dawidowski, Andrzej

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Bar, bor i stront w zanieczyszczonych glebach i odpadach zdeponowanych w rejonie Tarnowskich Gór a obecność tych pierwiastków w wodzie Małej Panwi = Barium, boron and strontium in polluted soils and wastes colected in Tarnowskie Góry region in compare with elements content in Mała Panew river waters

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; bar ; bor ; stront ; gleby ; odpady ; Mała Panew ; barium ; boron ; strontium ; soils ; wastes

Abstract_pl:

W rejonie zlikwidowanego Zakładu Chemicznego "Tarnowskie Góry", w nagromadzonych tam odpadach oraz miejscami w glebach, występują podwyższone koncentracje baru, boru i strontu. Zanieczyszczenie tymi pierwiastkami stwierdzono zarówno w wodach powierzchniowych (rzeka Stoła, potok ?bez nazwy?), płynących w pobliżu Zakładu jak i wodach podziemnych poziomów czwartorzędowych. Prowadzony monitoring wód Małej Panwi w Krupskim Młynie wykazał obecność baru, boru i strontu, co sugeruje, że zasięg kontaminacji wód zanieczyszczeniami pochodzą-cymi z rejony Tarnowskich Gór jest znaczący i obejmuje również wody Małej Panwi.

Abstract:

On the area of the closed chemical plant "Tarnowskie Gory" in deposited wastes and soils (in some place) increased concentrations of barium, boron and strontium have been found. Contamination with these elements has also been found in surface waters of Stola river and stream without name, flowing near the plant and underground waters of Quaternary level. Performed monitoring of waters of Mala Panew river in Krupski Mlyn locality has shown significant contents of barium, boron and strontium; it is suggested that the level of waters contamination caused by contami-nants coming from the area of Tarnowskie Gory is big and comprises also waters of Mala Panew river.

Description:

zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

52-61

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego