Object structure

Creator:

Wira, Jerzy ; Tarnowski, Krzysztof ; Kowalski, Piotr ; Urban, Jerzy

Title:

Odrzańska droga wodna na obszarze województwa zachodniopomorskiego 2001 = The Odra River water-way in the region of west pomerania voivodeship

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

Odrzańska droga wodna ; Zachodniopomorskie (województwo)

Abstract_pl:

Odrzańska droga wodna jest jedną z najważniejszych dróg wodnych w Polsce. Posiada ona dogodne warunki do połączenia z siecią dróg wodnych w Polsce, a także z europejskim systemem dróg wodnych i kanałów. W pracy została zamieszczona charakterystyka odrzańskiej drogi wodnej na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także przedstawiono możliwości jej rozbudowy.

Abstract:

The Odra River water-way is one of the most important water-ways in Poland. It has convenient possibilities for connection with net of waterways in Poland and also with European system of water-ways. The characteristic of Odra River water-way in the West Pomerania Voivodeship and possibilities of its development were presented in the paper.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

393-397

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego