Object structure

Creator:

Wira, Jerzy ; Ryter-Przybylska, Zofia ; Kowalski, Piotr ; Urban, Jerzy

Title:

Zagrożenia środowiska przyrodniczego pasma Odry = The menaces of natural environment in the strip of Odra River

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

Odra ; zagrożenia naturogeniczne ; zagrożenia atropogeniczne

Abstract_pl:

W pracy poruszony zostal problem zagrożenia środowiska przyrodniczego obszaru doliny Odry. Opisane zagrożenia zostały podzielone na zagrożenia o charakterze naturogenicznym, tzn. związane ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie i o charakterze antropogenicznym, tzn. związane z działalnością człowieka.

Abstract:

The problem of menace of natural environment in the Valley of Odra River was presented in the paper. The described menaces were divided into two groups: naturegenic - caused by changes in the nature and anthropogenic - connected with human activity.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

381-385

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego