Object structure

Creator:

Reszka, Tadeusz

Title:

Współczesne materiały i technologie w modernizacji i zabezpieczeniu obiektów ochrony przeciwpowodziowej = Modern techniques and technologies in modernization and protection of flood-control objects

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

2 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zagospodarowanie zlewni" (21-22.06.2001)

Abstract_pl:

Po powodzi w lipcu 1997 w sporządzanych ocenach stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych i budowli wałowych w proponowanych rozwiązaniach, mających na celu ich modernizację i zabezpieczenie wskazywano na nowe materiały i technologie. W pracach projektowych zaczęto używać rozwiązań technicznie atrakcyjnych i ekonomicznie konkurencyjnych, proponując materiały zapewniające łatwe ich wbudowanie, bez konieczności użycia ciężkiego sprzętu, z minimalizacją kosztownych robót ziemnych. ; W projektach budowlano-wykonawczych zaczęły pojawiać się takie materiały jak: mata bentoninowa do zabezpieczeń filtracyjnych, geosiatki do wzmocnienia skarp i podwyższania korony obwałowań, preparaty stabilizujące grunt pod drogi przywałowe, grodzice winylowe do wykonywania cienkościennych przesłon przeciwfiltracyjnych, prefabrykowane elementy żelbetowe ścian oporowych. W referacie omówiono pokrótce materiały i technologie stosowane w modernizacji i zabezpieczeniu obwałowań przeciwpowodziowych.

Abstract:

Modern techniques and technologies in modernization and protection of flood-control objects summnary. Following the 1997 flood, the estimates of the technical solution of flood-control embankments for the first time recommended the use of new solutions aimed at their modernization and protection. ; In designing, solutions which were attractive in both technological and financial terms, such as the use of easy to build-in materials which do not demand heavy equipment thus reducing the cost of earthworks to a minimum, were taken into account. ; Materials such as betonite mats for filtration protection, geonets to reinforce slopes and highten embankment crests, soil stabilising preparations in the construction of adjacent roads, vinyl sheet piles as the antifiltration screens and prefabricated ferroconcrete elements in retaining walls were used both at the stages of designing and construction.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

307-313

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego