Object structure

Creator:

Piontek, Marlena

Title:

Toksyczny wpływ trzech związków ołowiu na daphnia magna straus i dugesia tigrina girard = Toxic effect of three lead compounds on daphnia magna straus and dugesia tigrina girard

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

2 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zagospodarowanie zlewni" (21-22.06.2001)

Abstract_pl:

Przebadano wpływ trzech związków ołowiu (azotan ołowiawy, chlorek ołowiawy, octan ołowiawy) na dwa słodkowodne organizmy, Daphnia magna Straus i Dugesia tigrina Girard. Sprawdzono czułość dwóch metod toksykologicznych opracowanych dla środowiska wodnego na skażenia metalem ciężkim, Pb. ; Przy określaniu toksyczności ostrejnieorganicznych soli ołowiu 15 (azotan) i 12 (chlorek) razy czulszą metodą od testów z wypławkiem okazały się badania oparte na testach przy użyciu rozwielitki. Dla octanu ołowiawego (substancja organiczna) 1,5 raza czulszy od testów z rozwielitką był test na postęp regeneracji D. tigrina (osobniki krojone).

Abstract:

Experiments were done on two freshwater species, Daphnia magna Straus and Dugesia tigrina Girard. The toxic effects on 3 toxic compounds, lead nitrate, lead chloride (mineral substances) and lead acetale (organic compound) were used in the studies of acute intoxication. The sensitivity of two methods, test with cut planarians and test with Daphnia magna were compared. ; In the experiments with cut individuals, the tested chemical compounds influenced the regeneration process which lasted 10 days, this was the period of special sensitivity of planarians to the poisons. In two cases (mineral substances) the chemicalcompounds were more toxic to D. magna. Based on the classification of Liebmann (1962) the estimates were made of the degree of toxicity of poisons of the 3 tested chemical substances. ; Two chemical compounds (lead nitrate and lead chloride) were classified within Group I of highly toxic compounds for D. magna. Lead acetate was classified within Group II of very potent poisons. In the studies with cut individuals of D. tigrina as test organism all of the tested chemical substances were classified within Group II of very potent poisons.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

285-292

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego