Object structure

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula ; Warcholak, Piotr

Title:

Ochrona przeciwpowodziowa na lubuskim odcinku Odry granicznej = Flood control on lubuskie province of Odra border-river

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

Odra ; powódź ; badania

Abstract_pl:

Odra w znacznej części stanowi granicę z Niemcami. W obrębie województwa lubuskiego znajduje się 76.2 km odcinek Odry granicznej. Stawia to przed władzami województwa dodatkowe zadania dotyczące zagospodarowania Odry oraz ochrony przeciwpowodziowej. Na lubuskim odcinku Odry granicznej dotychczas zmodernizowano 43,03 km wałów, a aktualnie prowadzone są prace remontowe na kolejnych odcinkach o łącznej długości 12,47 km. Do 2030 roku planuje się wykonanie dalszych prac obejmujących modernizację istniejących obiektów przeciwpowodziowych.

Abstract:

Odra in considerable parts determines border with Germany. In precincts of lubuskie province is found 76, 2 km section of border-river Odra. This places before authorities of province additional assignments relating Odra development and flood-protections. On lubuski section of border-river Odra till now one modenized 43,03 km of embankments, and at present are driven repair works on following sections lengths 12. 47 km. To 2030 plans oneself making of further works embracing modernization of existing flood-control objects.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

179-186

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego