Obiekt

Tytuł: Inżyniersko-geologiczne, środowiskowe i geotechniczne badania wałów przeciwpowodziowych w dolinach nizin środkowopolskich = Engineering-geological, environmental and geotechnical investigations of flood embankments in middle Poland lowland river valleys

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Streszczenie:

Przeprowadzone badania stanu wałów przeciwpowodziowych w czasie przechodzenia wysokiej fali powodziowej i bezpośrednio po jej przejściu w lipcu 1997 r. wykazały braki w ich konserwacji w długich okresach międzypowodziowych oraz niedociągnięcia w organizacji akcji przeciwpowodziowej. ; Badania te ujawniają, że można znacznie zmniejszyć ryzyko zagrożeń wysokimi falami powodziowymi w dolinach Niziny Środkowopolskiej, okresowo kontrolując stan wałów przeciwpowodziowych, jak to przedstawiono w tym artykule i prowadząc roboty renowacyjne w okresach międzypowodziowych.

Abstract:

Passed investigations of flood-embankments stale during flood high wave passing and immediately after her passage in July 1997 showed lacks in their preservation in long periods between floods and shortcomings in flood- rescue action organization. ; These investigations bring to light, that one can considerably diminish risk of flood high waves threats in valleys of Middle-Poland Lowland, periodically inspecting of flood-embankments state, as one represented in this article and driving restoration works in periods between floods.

Opis:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45227

Strony:

169-178

Źródło:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Jezyk:

pol ; eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji