Object structure

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula

Title:

Krajowe i międzynarodowe problemy zagospodarowania dorzecza Odry = National and international problems management of the Odra-river basin

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

"Program dla Odry - 2006" ; powódź ; Odra

Abstract_pl:

Odra od najdawniejszych czasów znajduje się w centrum zainteresowania społeczności jako źródło wody, energii, środek transportu czy stanowisko ekologiczne. Duże zainteresowanie problemami zagospodarowania Odry nastąpiło po katastrofalnej powodzi w 1997 r. Powstało wówczas szereg inicjatyw krajowych i międzynarodowych, popartych środkami finansowymi Polski oraz Banku Światowego, Unii Europejskiej, Kanady, Holandii, Danii, Niemiec, Czech i in., a wśród nich kompleksowy, polski "Program dla Odry - 2006". Realizacja tego programu jest szansą dla rzeki i nieodlącznie związanego z nią człowieka.

Abstract:

Oder from oldest times is found in center of man's interest: as source of water and energy, center of transportation, natural environment. Considerable animation in catchment's management of Oder-river was noted after catastrophic flood in 1997. Then came into being a row of national and international initiatives, financial supported by Poland, World Bank, European Union, Canada, Holland, Denmark, German, Czech Republic and other, with polish "Program for Oder - 2006". Realization of this program is chance for the river and man inseparable connected with it.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

165-167

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego