Object structure

Creator:

Chrzan, Tadeusz

Title:

Dobór typu geowłókniny dla skarpy nachylonej z gruntu zbrojonego = The selection type of geofibres for slope wall with reinforcement ground

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

geowłóknina ; badania

Abstract_pl:

W referacie przeanalizowano koszty wzmocnienia geowłókniną skarpy nachylonej o wysokości 6,0 m. obciążonej obciążeniem ciągłym. Z analizy wynika, że niezależnie od typu i ceny geowłókniny najniższe koszty wykonania skarpy wzmocnionej geowłókniną zapewnia taki jej typ, który ma najwyższą wytrzymałość.

Abstract:

In this paper cost reinforcement slope wall of 6 m height and loaded continuous loaded continuous load has been analyzed. With analysis result is that minimum cost of building reinforcement slope wall will be for geofibres with maximum tensile strength.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

45-50

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego