Object structure

Creator:

Borys, Sławomir ; Reszka, Tadeusz

Title:

Zastosowanie grodzic winylowych C-LOC w wykonawstwie obiektów budowlanych gospodarki wodnej = Vinyl C-LOC sheet piles use in the water management objects

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

gospodarka wodna ; budownictwo ; badania

Abstract_pl:

Uniwersalny charakter zastosowań grodzic, ich odporność na korozję chemiczną w agresywnym środowisku oraz na promieniowanie słoneczne, jak również łatwość w montażu - to cechy sprawiające, że ściany oporowe wykonane z grodzic winylowych C-LOC stanowią tanie i skuteczne technologicznie zabezpieczenie linii brzegowych rzek, jezior i stawów. ; Stosowane mogą być również jako przesłony przeciwfiltracyjne wokół wysypisk śmieci i w podłożu obwałowań przeciwpowodziowych. Mogą być z powodzeniem używane do zabezpieczania skarp w drogownictwie oraz jako materiały konstrukcyjne i zabezpieczające przy budowie oczyszczalni ścieków i wykonawstwie elementów architektury miejskiej.

Abstract:

C-LOC is tough, attractive engineered vinyl sheet piling that forms the basic construction component of the C-LOC erosion control system. The C-LOC system offers high-technology, cost effective erosion control whit thick exterior-grade vinyl panels that interlock to form sheet piling walls that will last a lifetime. ; UV-protected panels come in a variety of lenghts. They are impervious to salt water, sun damage, rot, borers and rust. When installed whit a system of wales ond anchors, the C-LOC interlocked panels from solid, atractive erosion control barriers.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

37-44

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego