Show structure

Title:

Odnawialność wód podziemnych lubińsko-głogowskiego obszaru miedzionośnego

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 8 (1998)

Creator:

Gurwin, Jacek ; Poprawski, Lech

Subject and Keywords:

Głogów - okręg ; Lubin - okręg ; wody podziemne

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki badań odnawialności wód podziemnych lubińsko-głogowskiego obszaru miedzionośnego (l-g-o-m). Do oceny odnawialności wykorzystano dwie metody: modelowanie numeryczne w odniesieniu do wydzielonej struktury prodolinnejoraz analizę badań izotopowych przepowadzonych na całym obszarze 1-g-o-m. Po identyfikacji stref zasilania i drenażu określone zostały dla nich wypadkowe średnie prędkości przepływu wód podziemnych odpowiednio: 3-6x103 m/d i -3x101 m/d a także średni czas filtracji. Badania izotopowe wykazały, że wody z kopalń "Rudna" i "Sieroszowice" wykazują cechy infiltracji przedplejstoceńskiej, natomiast wody z kopalń "Lubin" i "Polkowice" są wieku heloceńskiego.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 8 ukazał się jako 118 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

1998

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

46-57

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 8

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego