Object structure

Creator:

Solski, Adam ; Białoborska, Krystyna ; Lebiecka, Anna

Title:

Możliwości zmniejszenia stopnia toksyczności ścieków wytwarzanych przez zakłady górnicze KGHM

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 3 (1985)

Subject and Keywords:

gospodarka wodno-ściekowa ; KGHM Polska Miedź S.A.

Abstract_pl:

Określono stopień toksyczności dwu nowych odczynników flotacyjnych: tionouretanu i preparatu OK-78 dla kilku organizmów wodnych: Pseudomonas fluorescens (bakteria), Scenedesmus quadricauda Turp. (Breb.) i Lemna minor L. (rośliny ) oraz Daphnia magna Straus., Poecilia reticulata Peters. i Cyprinus carpio L. (zwierzęta). Wyznaczono dopuszczalne ich stężenia: tionouretan - 2,75 mg/dm3, preparat OK-78 - 1,32 mg/dm3. ; Wprowadzenie tionouretanu w miejsce etyloksantogenianu sodu do flotacji rud miedzi daje gwarancję większego bezpieczeństwa dla biocenozy wodnej. W drożenie natomiast preparatu OK-78 wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy właściwości toksycznych i technologicznych grupy odczynników pianotwórczych.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 3 ukazał się jako nr 74 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

1985

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

152-164

Source:

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze Instytut Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 3

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego