Object structure

Creator:

Greinert, Henryk ; Jędrczak, Andrzej

Title:

Zawartość fenolu w odpadach odlewniczych oraz wodach podziemnych i powierzchniowych w sąsiedztwie wysypiska

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 3 (1985)

Subject and Keywords:

inżynieria środowiska ; badania

Abstract_pl:

Celem pracy było stwierdzenie i określenie stopnia wymywalności fenolu z odpadowych mas formiersko-rdzeniarskich oraz ustalenie wpływu składowanych odpadów na jakość wód podziemnych i powierzchniowych. Stwierdzono, że najbardziej niebezpiecznymi są odpady rdzeniowe a zwłaszcza masy z nieutwardzoną żywicą. Zawierają one od 12,5 do 24,0 mg fenolu wymywalnego przez wodę w 1 kg odpadów. Ze składowanych na wysypisku odpadów wody opadowe wymywają fenol, który zanieczyszcza wody podziemne i powierzchniowe. Stężenie fenolu w wodach podziemnych na obszarze wysypiska wahało się w granicach od 0,0 do 0,06 mg/dm3.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 3 ukazał się jako nr 74 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

1985

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

109-116

Source:

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze Instytut Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 3

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego