Object structure

Creator:

Graczyk, Magdalena

Title:

Biokonwersja związków organicznych źródłem odzysku energii i stabilizacji ścieków

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 3 (1985)

Subject and Keywords:

gospodarka wodno-ściekowa ; badania

Abstract_pl:

Intensyfikacja procesów stabilizacji stężonych ścieków organicznych powinna zapewnić otrzymanie substratów stabilnych w pojęciu konwencjonalnych kryteriów stabilności, a także spełniać warunek dezaktywacji sanitarnej, co jest szczególnie istotne przy ich rolniczym wykorzystaniu, jako formie ostatecznego unieszkodliwienia. ; Decydującym czynnikiem jest także odzysk energii ze ścieków poprzez biokonwersję substancji organicznych w nich zawartych. Analiza energetyczna stabilizacji dwustopniowej wykazała, że proces może zachodzić przy spełnieniu autarkii energetycznej, a ponadto jest możliwe minimalizowanienakładów energii na eksploatację fermy.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 3 ukazał się jako nr 74 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

1985

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

49-61

Source:

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze Instytut Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 3

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego