Object structure

Creator:

Győri, Victoria

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Title:

The Mars Ultor Coins of c. 19-16 BC = Monety z okresu ok. 16-19 r.p.n.e. związane z Marsem Ultorem

Group publication title:

In Gremium, t. 9

Subject and Keywords:

Mars Ultor ; monety antyczne ; Starożytny Rzym

Abstract_pl:

Istnienie świątyni Marsa Ultora położonej na Kapitolu w Rzymie było przedmiotem długiej dyskusji w literaturze przedmiotu. August ślubował wybudowanie świątyni dedykowanej Marsowi Ultorowi w 20 roku p.n.e ., kiedy oznaki legionowe utracone podczas wojen z Partami zostały odzyskane w wyniku negocjacji dyplomatycznych. Część uczonych uważa, że dedykowana wówczas świątynia miała zostać wzniesiona na Kapitolu. Podstawą takiej opinii jest passus z Kasjusza Diona (54, 8, 3) oraz monety wemitowane ok. 19-16 roku p.n.e. w Pergamonie (Colonia Caesaraugusta) i Hiszpanii (Colonia Patricia). Widnieje na nich wyobrażenie świątyni Marsa Ultora. Sądzę, że przedstawione na monetach wyobrażenie odbija ideę świątyni, która miała powstać na Kapitolu, a która nie została nigdy wybudowana. Forma rotundy natomiast może zostać potraktowana jako odwołanie się Augusta do czasów archaicznego Rzymu.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

7-30

Source:

In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką, tom 9

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-2244/II/