Object structure

Creator:

Winter, Alix

Contributor:

Dolański, Dariusz - red. ; Nitschke, Bernadetta - red.

Title:

Jean Calas in the german public sphere: medial transformations of a legal case

Group publication title:

In Gremium, t. 6

Subject and Keywords:

affair calas ; media niemieckie ; 18 w.

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy europejskiego wymiaru rozwoju sfery publicznej w XVIII wieku. Stosując analizę wydarzeń medialnych, autor sugeruje, że od swojego początku sfera publiczna obejmowała w pewnym stopniu całą Europę. Sprawa affair calas, skandal sądowy, który miał miejsce we Francji w latach 60. osiemnastego wieku dotyczący protestanckiego kupca, który pomimo swojej niewinności został skazany na łamanie kołem, pokazuje, że już w połowie osiemnastego wieku wieści rozpowszechniały się poza granice państw. ; Niemiecka prasa doniosła o historii rodziny Calas w tym samym czasie co francuska. Dodatkowo, wydarzenia terównomiernie zainspirowały poetów i malarzy w obu tych państwach. W zasadzie, podczasanalizy kolejnych podań dotyczących sprawy Calas można zauważyć, że budziła ona zainteresowanie w Niemczech nawet wcześniej niż we Francji. Prawie natychmiast po rozpowszechnieniu się wieści w Europie, w Niemczech powstały adaptacje teatralne dotyczące sprawy, natomiast we Francji pojawiły się one dopiero po wybuchu rewolucji francuskiej,której charakter upolitycznił adaptacje tym samym znacznie różniąc je od niemieckich. ; Niemcy podkreślili nieszczęścia jakie spotkały protestancką, aczkolwiek oświeconą mieszczańską rodzinę Calas i przedstawiali je jako rodzinną tragedię, natomiast Francuzi wykorzystali sprawę jako przykład niesprawiedliwości starego systemu sądownictwa. Postrzeganie i punkt widzenia na affaire calas różnił się w zależności od kraju. Medialność tego wydarzenia pokazuje również, że Europejczycy byli informowani o wydarzeniach w ten sam sposob. ; Można zatem twierdzić, że nigdy nie funkcjonowały narodowe sfery publiczne we Francji,w Niemczech czy gdziekolwiek indziej w Europie. Komunikacja i wszelkie jej formy są przekazem kulturowym i nie można jej postrzegać jako odbywającej się wewnątrz zamkniętych granic. To właśnie naruszalność tych granic dowodzi rozwoju kultury europejskiej w osiemnastym wieku jak i dziś.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

65-86

Source:

In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką, tom 6

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-2244/II/