Object structure

Creator:

Osbert-Pociecha, Grażyna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Increasing complexity as a challenge for contemporary organizations = Narastająca złożoność jako wyzwanie dla współczesnych organizacji

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

Complexity of the organization ; Focus on simplicity ; Less give more ; Złożoność organizacji ; Orientacja na prostotę ; "Mniej daje więcej"

Abstract_pl:

W artykule będącym przeglądem literatury zwrócono uwagę na zjawisko narastania złożoności organizacji. ; Przedstawiono przesłanki i oraz implikacje zwiększania się złożoności wskazując na potrzebę intencyjnych działań zmierzających do ograniczania złożoności, zarówno w strategicznym jak i operacyjnym wymiarze działania organizacji.

Abstract:

In the article, which is literature review highlighted the phenomenon of increasing of complexity in organization. It was presented the prerequisites and implications of the rising complexity. There was indicated also of need for action to reduce the complexity (of both the strategic and operational dimensions of the organization). The most important conclusions are following: ; - the essence of complexity comes down to a multitude of elements that influence each other, increasing their interdependence and their diversity, ; - performance of an organization the conditions necessarily leads to an increase in the complexity, ; - striving for simplicity, not allowing the uncontrolled rise of complexity becomes a major imperative for the management of contemporary organization.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0001

Pages:

7-18

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego