Object

Title: Słownik a poezja : z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego Oświecenia

Creator:

Maćkowiak, Krzysztof (1963- )

Date:

2001

Resource Type:

książka

Abstract_pl:

Niniejsza książka składa się z trzech części. W pierwszej - "Wprowadzenie. Podstawy ogólnoteoretyczne pracy" - omówiona zostanie sprawa użycia zbiorowej świadomości językowej jako kontekstu w badaniach stylistycznych i kwestia dotycząca źródeł opisu tej świadomości. Dociekania owe stanowią podłoże teoretyczno-metodologiczne dalszych rozważań oraz są jednocześnie głosem w toczącej się dyskusji nad stanem stylistyki i perspektywami jej rozwoju. ; Właściwe treści proponowanego wywodu znajdują się w kolejnych fragmentach publikacji. W części drugiej - "Oświeceniowa teoria słownika literackiego i poetyckiego" - odtwarzamy zasięg oświeceniowego słownika pisanego, tj. literackiego, charakteryzujemy sposoby jego rozbudowy oraz określamy warstwy wyrazowe uznawane wtedy za poetyckie. ; W części trzeciej - "Organizacja słowna wiersza w świetle refleksji językowostylistycznejpolskiego oświecenia" - przeprowadzamy rekonstrukcję normy leksykalnej najważniejszych w interesującej nas epoce stylów gatunkowych (ody, tragedii, pieśni, satyry, komedii, bajki) i ponadgatunkowych (wysokiego, średniego i prostego). Jest to swoiste ukonkretnienie informacji zebranych w poprzednich rozdziałach rozprawy.

Abstract:

The book presented here consists of three parts. The first one deals with the issue of exploiting the collective linguistic awareness (which is composed, generally, of the linguistic convictions common to a given social group) as a context in stylistic survey as well as the problems of reconstructing that awareness. ; These considerations compose the theoretical and methodological basis of this work and at the same time are a viewpoint in the going discussion on the condition of the stylistics and the perspectives of its development. ; The proper content of the proposed reasoninig is comprised in the following two fragments of the publication. In the second part we try to reconstruct the postulated context of the written lexicon of the Enlightenment epoch, i. e. the literary lexicon, we characterise the ways of increasing it (revival of archaisms, neologisation, borrowing words), and we describe verbal layers recognised at the turn of the 18'h and 19'h century as poetic. ; In the third part, on the other hand, we reconstruct the lexical norm of the most important in the examined epoch genre styles (odes, tragedies, songs, satires, comedies, tales) and extra-genre ones (high/lofty, medium and simple). It is a specific concretion of the information collected in the previous chapters of the work.

Publisher:

Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej

Format:

application/pdf ; application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

May 6, 2020

In our library since:

Oct 22, 2015

Number of object content hits:

377

Number of object content views in PDF format

132

All available object's versions:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/36722

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information