Obiekt

Tytuł: Słownik a poezja : z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego Oświecenia

Autor:

Maćkowiak, Krzysztof (1963- )

Data wydania:

2001

Typ zasobu:

książka

Streszczenie:

Niniejsza książka składa się z trzech części. W pierwszej - "Wprowadzenie. Podstawy ogólnoteoretyczne pracy" - omówiona zostanie sprawa użycia zbiorowej świadomości językowej jako kontekstu w badaniach stylistycznych i kwestia dotycząca źródeł opisu tej świadomości. Dociekania owe stanowią podłoże teoretyczno-metodologiczne dalszych rozważań oraz są jednocześnie głosem w toczącej się dyskusji nad stanem stylistyki i perspektywami jej rozwoju. ; Właściwe treści proponowanego wywodu znajdują się w kolejnych fragmentach publikacji. W części drugiej - "Oświeceniowa teoria słownika literackiego i poetyckiego" - odtwarzamy zasięg oświeceniowego słownika pisanego, tj. literackiego, charakteryzujemy sposoby jego rozbudowy oraz określamy warstwy wyrazowe uznawane wtedy za poetyckie. ; W części trzeciej - "Organizacja słowna wiersza w świetle refleksji językowostylistycznejpolskiego oświecenia" - przeprowadzamy rekonstrukcję normy leksykalnej najważniejszych w interesującej nas epoce stylów gatunkowych (ody, tragedii, pieśni, satyry, komedii, bajki) i ponadgatunkowych (wysokiego, średniego i prostego). Jest to swoiste ukonkretnienie informacji zebranych w poprzednich rozdziałach rozprawy.

Abstract:

The book presented here consists of three parts. The first one deals with the issue of exploiting the collective linguistic awareness (which is composed, generally, of the linguistic convictions common to a given social group) as a context in stylistic survey as well as the problems of reconstructing that awareness. ; These considerations compose the theoretical and methodological basis of this work and at the same time are a viewpoint in the going discussion on the condition of the stylistics and the perspectives of its development. ; The proper content of the proposed reasoninig is comprised in the following two fragments of the publication. In the second part we try to reconstruct the postulated context of the written lexicon of the Enlightenment epoch, i. e. the literary lexicon, we characterise the ways of increasing it (revival of archaisms, neologisation, borrowing words), and we describe verbal layers recognised at the turn of the 18'h and 19'h century as poetic. ; In the third part, on the other hand, we reconstruct the lexical norm of the most important in the examined epoch genre styles (odes, tragedies, songs, satires, comedies, tales) and extra-genre ones (high/lofty, medium and simple). It is a specific concretion of the information collected in the previous chapters of the work.

Wydawca:

Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej

Format:

application/pdf ; application/pdf

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-05-06

Data dodania obiektu:

2015-10-22

Liczba wyświetleń treści obiektu:

377

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

132

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/36722

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji