Creator:

Nitschke, Bernadetta (1964- )

Title:

Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945-1949

Subject and Keywords:

obozy dla ludności niemieckiej ; Polska - historia - od 1944 r. ; mniejszości narodowe - Polska - od 1944 r. ; wysiedlanie ; Niemcy za granicą - Polska - 1945-1949 ; polska polityka narodowościowa - 1945-1949 ; Ziemie Zachodnie ; Ziemie Odzyskane ; niemiecka lista narodowa ; Ziemie Zachodnie i Północne ; polonizacja

Abstract_pl:

Mimo upływu lat i głębokich przemian społeczno-politycznych, w społeczeństwie polskim kwestia wysiedleń ludności niemieckiej wzbudza nadal gorące dyskusje. Trudności napotykają również badacze problemu. Koncentrują się one głównie wokół możliwości zapoznania się z materiałem źródłowym wytworzonym w latach 1945-1949 przez władze bezpieczeństwa. ; Prawidłowa rekonstrukcja funkcjonowania tego mechanizmu wymaga również udostępnienia historykom polskim dokumentacji przechowywanej w archiwach rosyjskich. Komplikuje to szczególnie odtworzenie systemu represji zastosowanych wobec Niemców. Na system ten składały się: obozy, organizacja wysiedleń, jak i traktowanie tej części ludności niemieckiej, która pozostała w Polsce dłużej. ; W tych okolicznościach weryfikacja wielu danych jest bardzo trudna. Dotyczy to zwłaszcza liczby obozów i osób tam osadzonych oraz panującej w nich śmiertelności. Pomocna w tym wypadku, jak wykazali P. Madajczyk i Z. Kurcz, jest analiza wspomnień. Tu również badacze borykają się z komplikacjami, wynikającymi z subiektywnego charakteru tego materiału. Prowadzenie obiektywnej analizy wymaga konfrontacji różnych źródeł.

Publisher:

Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej

Date:

1999

Resource Type:

książka

Format:

image/x.djvu

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego