Show structure

Title:

Łaz (dawny kościół parafialny św. Bartłomieja) - dzwon (datowanie 1520 r.)

Subject and Keywords:

Łaz ; Dzwony - Zielona Góra (okręg) - do 20 w. ; inskrypcja ; dzwon spiżowy

Description:

Dzwon. Spiż. Średnica: 95 cm. Wysokość: 95 cm, korona: 20 cm. Korona złożona z sześciu kabłąków. Inskrypcja na szyi wydzielona ornamentem sznurowym. ; Początnik w formie krzyża, przerywniki w formie krzyży i prawdopodobnie lilii heraldycznych. W dolnej części płaszcza trzy półwałki. Język łaciński. Minuskuła. ; <br><br>* o * rex * glorie * veni * cvm * pace * anno * domini * m * ccccc xx (Tłum.: O Królu Chwały przybądź z pokojem. Roku Pańskiego 1520.) ; <br><br>Według dokumentacji Deutsches Glockenarchiv dzwon po zakończeniu drugiej wojny światowej przekazano diecezji Freiburg.

Comment:

Deutsches Glockenarchiv w Norymberdze, sygn. 9/23/81C; Die Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. III: die Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Liegnitz, bearb. von H. Lutsch, Breslau 1891, s. 128; Geschichte der evangelischen Kirchgemeinde Saabor, hrsg. von W. A. Schade, Grünberg 1843, s. 4; Corpus inscriptionum Poloniae, T. X: Inskrypcje województwa lubuskiego, pod red. J. Zdrenki, Z. 5: powiat zielonogórski, zebrali i opracowali A. Górski, P. Karp, Toruń 2012, nr 26.

Contributor:

Górski, Adam - fot. ; Karp, Paweł - fot.

Date:

datowanie - 1520

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

lat

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Karp, Paweł ; Górski, Adam