Object structure

Contributor:

Górski, Adam - fot. ; Karp, Paweł - fot.

Title:

Wschowa (kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika) - dzwon (datowanie 1730 r.)

Subject and Keywords:

Wschowa ; inskrypcja ; dzwon ; półwałek ; dzwon spiżowy ; korona ; kabłąk ; kapitała

Description:

Dzwon. Spiż. Korona złożona z sześciu kabłąków. Inskrypcja (A) ujęta w dwa półwałki. Poniżej fryz z trójkątnych liści akantu. Na płaszczu dwie plakiety: Chrystusa Ukrzyżowanego i po drugiej stronie Maria z Dzieciątkiem, pod nią inskrypcja (B). Średnica: 111 cm, wysokość: 110 cm, wysokość korony: 25 cm. Język łaciński i niemiecki. Kapitała. ; Edycja inskrypcji na podstawie karty muzealnej Deutsches Glockenarchiv w Norymberdze.<br><br>A - ZV GOTTES EHR BIN ICH DVRCH FEIERS GLVT GEFLOSEN. STEPHAN WERNER IN LISSA HAT MICH GOSEN.<br>B - ANNO DOMINI 1730 SVB VOTO ET PRECIBVS ILLVSTRISS(IMI) EXCELL(ENTISSIMI) ATQVE / REVERENDISS(IMI) DOMINI IOANNIS Â LIPE LIPSKI POL(ONIAE) PROCANCELARII / ABBATIS CL(ARAE) THVMBAE (1) PRAEP(OSITI) CATHEDR(AE) POSNAN(IENSIS) HAERED(IS) CHOC(ZENSIS) (2) ET WSCHOVENS(IS) / FVSA EST HAEC CAMPANA MAI(OR) IN HONOREM MATRIS DEI MARIAE. (Tłum.: Na chwałę Bożą zostałem wytopiony w ognia żarze. Stefan Werner odlał mnie w Lesznie (A). Ten większy dzwon został odlany ku czci Marii Matki Bożej, w roku 1730, jako wotum i życzenie jaśnie znakomitego a także czcigodnego pana Jana Lipskiego z Lipy, podkanclerza Polski, opata mogilskiego, prepozyta katedry poznańskiej, dziedzica chockiego i wschowskiego (B)).

Comment:

2) Chocz, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie. ; Deutsches Glockenarchiv w Norymberdze, sygn. 9/35/38; Kohte, s. 179 (tekst niepełny); Westpfahl, s. 47 (tekst niepełny). ; 1) Mogiła, wieś z klasztorem i kościołem cystersów, obecnie część Nowej Huty, dzielnicy Krakowa.

Date:

datowanie - 1730

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

ger ; lat

Rights:

Karp, Paweł ; Górski, Adam ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego