Object structure

Contributor:

Górski, Adam - fot. ; Karp, Paweł - fot.

Title:

Wschowa (kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika) - dzwon (datowanie 1508 r.)

Subject and Keywords:

Wschowa ; inskrypcja ; dzwon ; półwałek ; dzwon spiżowy ; korona ; kabłąk

Description:

Edycja inskrypcji na podstawie karty muzealnej Deutsches Glockenarchiv w Norymberdze.<br><br>A ? o ? rex ? glorie ? veni ? cum ? pace ? o ? kunig ? der ? eren ? kum ? mtia) ? dem ? frede ?<br>B? m ? ccccc ? viii ? (Tłum.: O Królu Chwały przybądź z pokojem. O Królu Chwały przybądź z pokojem (A). 1508 (B)).<br><br> ; Kohte podaje, że dzwon został odlany dla kościoła katolickiego w Przyczynie Górnej. Jak wynika z danych przechowywanych w Glockenarchiv w Norymberdze, dzwon został po 1945 r. przekazany do kościoła św. Józefa w miejscowości Reeseberg koło Hamburga (1). Dzwon ważył 800 kilogramów i wydawał dźwięki fis 1+2. ; Dzwon. Spiż. Korona złożona z sześciu kabłąków. Inskrypcja (A) na szyi dzwonu ujęta w dwa podwójne półwałki. Poniżej inskrypcja datacyjna (B). Brak zdobień. Średnica: 111 cm, wysokość: 110 cm, wysokość korony: 24,5 cm. Język łaciński i niemiecki. Minuskuła gotycka. Wysokość liter: 5,6 cm.

Comment:

a) Tak zamiast mit. ; Deutsches Glockenarchiv w Norymberdze, sygn. 9/35/39; Kohte, s. 179; Westpfahl, s. 47. ; 1) Deutsches Glockenarchiv w Norymberdze, sygn. 557-9-35-39.

Date:

datowanie - 1508

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

ger ; lat

Rights:

Karp, Paweł ; Górski, Adam ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego