Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Przełazy (kościół filialny) - dzwon (datowanie 1628 r.)

Subject and Keywords:

inskrypcja ; dzwon ; półwałek ; siedzisko dzwonne ; jarzmo ; dzwon spiżowy ; Przełazy (pow. świebodziński)

Description:

Język niemiecki z elementami łaciny. Kapitała z literą V zamiast litery U. Wys. liter 1,5 - 1,7 cm.<br><br> (A) ** ICH IVNKER HANS VON HORNNE ERBESESSEN AVFF LESSGEN<br>(B) **** M(EISTER) * IOCHIM KARSTEDE (a) ANNO 1628 (b) ** (Tłum.: Ja panicz Hans von Hornne, dziedzic na Przełazach. Mistrz Joachim Karstede roku 1628).<br><br> ; Rodzina ludwisarska Karstede związana była ze Stargardem na terenie Księstwa Pomorskiego. Wyroby Karstedów trafiały przede wszystkim do zleceniodawców z Pomorza oraz północnej Nowej Marchii. ; Inskrypcja ujęta w ozdobnym fryzie arkadowym z kwiatonami i wiciami roślinnymi. Początniki i przerywniki w formie ornamentu sznurowego i kwiatów kantu. ; Dzwon spiżowy zawieszony na drewnianym jarzmie, osadzonym w drewnianym siedzisku dzwonnym. Średnica 57,5 cm, wys. bez korony 45 cm, W górnej części pięć półwałków, w dolnej części trzy półwałki i na krawędzi jeden. W górnej części ozdobne fryzy - maswerkowy z kwiatami akantu i perełkowaniem, korona z sześcioma kabłąkami i ornament sznurowy na kabłąkach, wys. 11 cm. Wyszczerbienia krawędzi, ślady zmiany osi. Pole inskrypcyjne (A) wys. 2,3 cm, (B) wys. 2,8 cm. ; Wyczerpującej identyfikacji historycznej i warsztatowej rodziny Karstede, w tym wyrobów Joachima I i Joachima II dokonał M. Majewski (1).

Comment:

1) M. Majewski, s. 145-217. ; b) Cyfra 2 w formie litery Z. ; a) Fragment TEDE - pochyły, odbiega od właściwej linii pisma.

Date:

datowanie - 1628

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

ger ; lat

Rights:

Tureczek, Marceli ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego