Object

Title: Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej 1526-1740

Creator:

Kuczer, Jarosław

Date:

2007

Resource Type:

książka

Abstract_pl:

Całokształt przedsięwziętych badań i dobranego materiału źródłowego jakoby sam przez się narzuca cel niniejszej pracy, którym jest ukazanie szlachty jako czynnika stanowiącego trzon życia społecznego w księstwie głogowskim w epoce rządów habsburskich zapoczątkowanej w 1526 r. mocą postanowień wiedeńskich z 1515 r. ; Podstawowym zadaniem niniejszej publikacji jest przedstawienie mało znanego dotąd historiografii polskiej aspektu życia Śląska. Starano się sformułować pewną ogólną koncepcję funkcjonowania rodzin szlacheckich na określonym obszarze, przy założeniu określonych ram czasowo-kulturowych. Było to związane z próbą uchwycenia części składowych kultury zwanej ogólnie szlachecką (rycerską), w świetle jej materialnego oparcia, jakie znajdowała w potencjale ekonomicznym prowadzonych przez siebie majątków. ; Ukazanie bowiem wartości kulturowych wymaga spojrzenia wielopłaszczyznowego. Dlatego w pracy podjęto próbę omówienia wielu uchwytnych dziś fenomenów życia szlachty głogowskiej. Rodzi się więc pytanie o efekt działania układu społecznego, w którym szlachta odgrywała tak niewspółmierną wobec innych stanów rolę, o zasięg działań prowadzonych przez nią, jak i o celowość ich podejmowania (prócz wspomnianych) tak na płaszczyźnie politycznej, jak i religijnej.

Description:

dodany wstęp

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:24186

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jul 24, 2018

In our library since:

Jan 16, 2012

Number of object content hits:

4 646

Number of object content views in PDF format

1993

All available object's versions:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/11677

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information