Kolekcja

Kampanologia

Kampanologia, w szerokim rozumieniu, to dziedzina historii zajmująca się dzwonami. Do jej zadań zalicza się opracowywanie dokumentacji dzwonów oraz badanie historii ich powstawania, sposobów wytwarzania oraz funkcjonowania. Dyscyplina ta w szerokim zakresie łączy się z innymi dziedzinami: historią rzemiosła, ikonografią, epigrafiką, dziejami dawnej obrzędowości, zagadnieniami archeologii prawnej. W Polsce kampanologia, jak dotychczas, zalicza się do dziedzin mało popularnych.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (2)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji