Transgraniczność w perspektywie socjologicznej

Nowe pogranicza?