Dane o rozprawie habilitacyjnej

Rodzaj pracy
Rozprawa habilitacyjna
Data uzyskania stopnia
21 kwietnia 2004
Data wszczęcia przewodu
Uzyskany stopien naukowy
doktor habilitowany nauk technicznych
Promotor
Recenzenci
Leszek Frackowiak prof. dr hab. inz. (Politechnika Poznanska)
Boguslaw Grzesik dr hab. inz. (Politechnika Slaska)
Edward Greczko prof. dr hab. inz. (Uniwersytet Zielonogórski)
Jednostka prowadzaca przewód
Uniwersytet Zielonogórski
Wydzial Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Miejsce pracy autora rozprawy
Uniwersytet Zielonogórski
Dziedzina naukowa
Nauki techniczne
Dyscyplina naukowa
Elektrotechnika
Specjalnosc naukowa
energoelektronika
Sposób zgloszenia rozprawy, dostepnosc, liczba stron
zbc.uz.zgora.pl
Wydawca
Oficyna Wydawnicza UZ
Slowa kluczowe