Dla autorów i wydawców

 

Wszystkich pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszamy do prezentowania swoich publikacji w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. Osoby zainteresowane zamieszczeniem swoich prac w ZBC prosimy o dostarczenie dwóch podpisanych egzemplarzy umów oraz cyfrowej bądź papierowej wersji dokumentu do sekretariatu biblioteki: 

Biblioteka Uniwersytecka
al. Wojska Polskiego 71
Piętro I, pokój 1.06
65-762 Zielona Góra 

Wszelkich informacji związanych z publikowaniem dokumentów udziela:

 
Małgorzata Kuncewicz, tel. 68 328 21 55, mail: M.Kuncewicz@bu.uz.zgora.pl 
 
Zarządzenie JM Rektora w sprawie tworzenia kolekcji Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. 
 
Umowy Licencyjne:
Licencja Biblioteka Cyfrowa - Twórca 
 

Formatki dla rozpraw doktorskich i habilitacyjnych prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: M.Kuncewicz@bu.uz.zgora.pl 

Formatka do wypełnienia dla rozpraw habilitacyjnych
Formatka do wypełnienia dla rozpraw doktorskich

 

Wzory umów licencyjnych "UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA PRZEDMIOTU PRAWA AUTORSKIEGO" dla wydawnictw. Umowy dotyczą czasopism, książek, dzieł plastycznych, materiałów radiowych i wideogramów:

Licencja Biblioteka Cyfrowa - Czasopismo
Licencja Biblioteka Cyfrowa - Książka
Licencja Biblioteka Cyfrowa - Dzieło Plastyczne
Licencja Biblioteka Cyfrowa - Materiały radiowe
Licencja Biblioteka Cyfrowa - Wideogram 

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji