Obiekt

Tytuł: Management instruments in the process focused on improving the results of organizations functioning in economic crisis ? based on the research of opinions presented by managers of tourist enterprises = Instrumenty zarządzania w procesie poprawy rezultatów działania organizacji w czasie kryzysu gospodarczego ? w świetle badań opinii menedżerów przedsiębiorstw turystycznych

Autor:

Papacz, Andrzej ; Jaremen, Daria E.

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

Management, Vol. 17 (2013)

Streszczenie:

Kryzys ekonomiczny, który dotknął gospodarkę światową w ostatnich latach, nie pozostał bez wpływu również na sektor turystyczny. W obliczu pogorszenia się wyników finansowo-ekonomicznych i innych negatywnych zjawisk podmioty gospodarcze działające w turystyce zwróciły uwagę na narzędzia zarządzania kryzysowego. Celem prezentowanego artykułu jest określenie wpływu kryzysu ekonomicznego na działalność polskich przedsiębiorstw turystycznych zarówno w wymiarze jego skutków, jak i działań podejmowanych dla ich przezwyciężania. ; W artykule podjęto próbę weryfikacji hipotezy o tym, że w opinii menedżerów firm turystycznych istotniejszym skutkiem obecnego kryzysu jest wzrost kosztów funkcjonowania niż spadek dochodów czy zmniejszenie liczby klientów. Pomimo, tego wśród instrumentów zarządzania kryzysowego większe znaczenie niż redukcja kosztów odgrywają takie działania i instrumenty jak: promocja i jej intensyfikacja, wzrost aktywności sprzedażowej w Internecie, stosowanie rabatów na usługi czy pozyskiwanie nowych rynków zbytu. ; Rozważania prezentowane w artykule oparto na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców działających w turystyce w najpopularniejszych miejscowościach turystycznych w Karkonoszach i Górach Izerskich, tj. Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Świeradowie-Zdroju i Jeleniej Górze. Część empiryczną opracowania poprzedzono uwagami teoretycznymi dotyczącymi podstaw zarządzania kryzysowego w turystyce. ; Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w opinii większości badanych menedżerów/właścicieli firm turystycznych, w największym stopniu kryzys wpłynął na wzrost kosztów funkcjonowania, a najistotniejszym instrumentem przeciwdziałania jego skutkom jest poszerzanie promocji i dystrybucji oferty, głównie w Internecie, a w dalszej kolejności redukcja kosztów.

Abstract:

The economic crisis, which has affected the global economy in recent years, also exerted impact on, among others, the tourism sector. It view of the worse financial and economic results obtained by enterprises operating in tourist sector and other negative phenomena tourist entities started paying attention to tools adequate for crisis management. The objective of article is to define the impact of economic crisis on the functioning of Polish tourist enterprises both in the perspective of its effects and activities undertaken to overcome them. ; The paper presents an attempt to verify the hypotheses, referring to the opinion of tourist companies? managers, according to which an increase in operating costs represents the more important result of the current global crisis, rather than a drop in revenues or smaller number of clients. In spite of that, among crisis management instruments higher significance, than cost reduction, is associated with such activities and instruments as: promotion and its intensification, higher online sales intensity, offering discounts on services or winning new sale markets. It refers to hypothesis verification suggesting that these enterprises are not prepared for crisis situations and the activates undertaken are of temporary nature. ; The discussion presented in the paper is based on empirical research results carried out among entrepreneurs operating in tourism sector in the most popular tourist locations in The Karkonosze and The Izery mountains, i.e. Karpacz, Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój and Jelenie Góra. The empirical part of the paper was preceded by theoretical remarks referring to attitudes of crisis management in tourism. ; The results of conducted research indicate that in the opinion of the majority of tourist companies? managers/owners the crucial impact of the global crises was observed in higher functioning costs, while the most important instrument for its effects counteracting is the extension of promotion and offer distribution, mainly online, with the cost reduction to follow.

Wydawca:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Współtwórca:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0020

Źródło:

Management, Vol. 17, No 1 (2013)

Jezyk:

eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-08-09

Data dodania obiektu:

2016-10-10

Liczba wyświetleń treści obiektu:

20

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

8

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/38713

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji