Pokaż strukturę

Tytuł:

Size and ownership of enterprise and innovation activities of manufacturers of food and beverages in western Poland in 2009-2012 = Wielkość i charakter własności przedsiębiorstwa a działalność innowacyjna przedsiębiorstw sektora spożywczego w zachodniej Polsce w latach 2009-2012

Tytuł publikacji grupowej:

Management, Vol. 17 (2013)

Autor:

Dzikowski, Piotr

Temat i słowa kluczowe:

sektor spożywczy ; działalność innowacyjna ; wielkość przedsiębiorstwa ; własność przedsiębiorstwa ; food and beverages sector ; innovation activity ; company size ; company?s ownership

Streszczenie:

Artykuł przedstawia wyniki badania, którego celem jest określenie relacji zachodzących pomiędzy wielkością i charakterem własności przedsiębiorstwa a rodzajem podejmowanej działalności innowacyjnej przez producentów artykułów spożywczych i napojów w zachodniej Polsce w latach 2009-2012. Wśród badanej zbiorowości najaktywniejsze innowacyjnie okazały się przedsiębiorstwa średnie, które jako jedyne współpracują innowacyjnie z dostawcami i odbiorcami. Najczęściej podejmowanymi działaniami innowacyjnymi są: implementacja nowych procesów technologicznych, inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe w tym oprogramowanie komputerowe oraz nakłady na działalność B+R. Najmniej aktywne innowacyjnie okazały się mikro i małe przedsiębiorstwa krajowe.

Abstract:

The paper presents the results of a study aimed at determining the nature of relations between innovation activities and company size and company?s ownership in the food and beverage sector in western Poland in 2009-2012. The most innovation active enterprises are medium-sized companies, which are also the only group which leads innovation cooperation with its suppliers and customers. Among the most frequently taken innovation activities are: the implementation of new technological processes, investments in new fixed assets including computer software and investments in R & D. The least innovation active firms are domestic micro and small enterprises.

Wydawca:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Współtwórca:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0008

Źródło:

Management, Vol. 17, No 1 (2013)

Jezyk:

eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego